Abelco Investment Group uppdaterar hemsidan med innehavens interna värderingar

Report this content

Som tidigare kommunicerats uppdaterar nu Abelco Investment Group (”Abelco”) värdeutvecklingen och innehaven i portföljen på sin hemsida www.abelco.se

Abelco kommunicerade den 5 maj 2021 i sin kvartalsrapport att bolaget skall månatligen uppdatera innehavens värdeutveckling, där en uppdatering nu framgår på bolagets hemsida, där den interna värderingen är per den 30 juni 2021 SEK 283,1M. Justeringen är mindre än 8% av den senaste presenterade rapporten och kan härledas till mindre kursförändringar.  

”Vi väljer att uppdatera hemsidan med utvecklingen i portföljen varje månad, detta för att marknaden och våra aktieägare skall på ett bättre sätt kunna följa vår strategi och portföljens värdeutveckling även på kort sikt” – Johan Rooth, VD Abelco

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

_____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Prenumerera

Dokument & länkar