Abelco Investment Group uppdaterar hemsidan med innehavens interna värderingar

Report this content

Abelco Investment Group (”Abelco”) uppdaterar värdeutvecklingen med innehaven i portföljen på sin hemsida www.abelco.se, uppdateringen återfinns även i det bifogade materialet.

Abelco har nu uppdaterat innehavens värdeutveckling per den 2021-09-30 på bolagets hemsida samt i det bifogade materialet. I uppdateringen framgår de interna värderingarna till en total summa på 296,2 Mkr. En ökning motsvarande ca 28 Mkr från föregående månad vilket kan härledas till en ökning av värdet i de listade bolagen.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.