Abelco Investment Group uppdaterar informationen kring portföljbolaget iSecrets AB

Report this content

Abelco Investment Group AB (”Abelco”) informerar marknaden genom en uppdatering av portföljbolaget iSecrets AB (”iSecrets” eller ”Bolaget”). Som nu har färdigställt integrationen mot den nya kunden och marknadsplatsen Fyndiq, samt lanserat sin nya egna hemsida isecretsstore.com

Som tidigare kommunicerat avtalade iSecrets under föregående år 2020 ett större avtal med en ledande marknadsplats, avtalet som av motparten Fyndiq beräknades kunna generera en omsättning mellan 20-40M kr på årsbasis (om 12 månader). iSecrets integration med marknadsplatsen beräknades vara lanserad under början av första kvartalet 2021, vilket blev försenat på grund av tekniska utmaningar och större utvecklingsarbete. iSecrets kan härmed meddela att integrationen är på plats hos marknadsplatsen och att produkten “Design your own” är officiellt lanserad tillsammans med Fyndiq, med ett exklusivt erbjudande till en aktiv användarbas på över 1.6 miljoner kunder.

iSecrets kan också meddela marknaden att Bolaget har lanserat en helt ny hemsida med ny företagsprofil “isecretsstore.com”. Hemsidan är en plattform för Bolagets egna kundgrupp, men även en digital print on demand lösning för utbud av “Design your own” produkter.

iSecrets har under året renodlat sin affär och vänder nu sin primära modell mot B2B2C (business to business - to consumer) med sitt digitala sortiment genom e-handelslösningar gentemot samarbetspartners. Försäljningen genom den egna hemsidan kommer fortfarande vara en del av affären, men affärsutvecklingen kommer mestadels infinna sig genom deras B2B lösning. iSecrets synlighet gentemot konsumenterna genom olika försäljningskanaler resulterar i att Bolaget hanterar hela kedjan från tryckeri till slutkonsument. Tekniken möjliggör dessutom för över 10M digitala artiklar per försäljningskanal utöver sin integration “Design your own”.

“Integrationen har minst sagt tagit sin tid, men det är fortfarande väldigt spännande att vi nu är på plats med en så omfattande satsning. Samtidigt genomsyras iSecrets nya plattform av tekniken bakom, vilket vi hoppas på kommer kunna ge bättre konvertering för produkterna och på sikt även implementeras på fler bolag för att förenkla och öka handelsvolymerna. Det är viktigt att vi får ett resultat och tar sikte på fler försäljningskanaler. Jag gillar hur iSecrets tänker när det kommer till B2B och B2B2C inom e-handeln.” – Johan Rooth, VD Abelco Investment Group AB

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Prenumerera

Dokument & länkar