Abelco Investment Group uppdaterar informationen kring portföljbolaget RightBridge Ventures

Report this content

RightBridge Ventures (‘’RBV’’ eller ”bolaget’’) har utsett Grant Thornton Sweden AB (’’Grant Thornton’’) till revisor för bolaget.

Som ett steg i RBVs strategi med att stärka organisationen och den interna strukturen i bolaget har RightBridge Ventures styrelse nu tagit beslutet om att utse Grant Thornton till revisor för bolaget. Utnämningen av Grant Thornton som revisor för RBV sker i enlighet med styrelsens ambition om att kunna genomföra en offentlig notering av bolaget.

Valet av Grant Thornton är baserat på deras beprövade erfarenhet att navigera genom de komplexa stadierna av entreprenörstillväxt. Styrelsen för RBV ser fram emot samarbetet med Grant Thornton som nu kan stödja bolaget och aktieägarna genom denna tillväxtprocess.

För mer information besök RightBridge hemsida HÄR

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

_____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Prenumerera

Dokument & länkar