Abelco Investment Group uppdaterar marknaden med innehavens interna värderingar

Report this content

Abelco Investment Group (”Abelco” eller “Bolaget”) uppdaterar värdeutvecklingen och innehaven i portföljen på sin hemsida www.abelco.se samt i bifogat material per den 31 maj 2023.

Abelco har nu uppdaterat innehavens värdeutveckling per den 2023-05-31 på Bolagets hemsida samt i bifogat material. I uppdateringen framgår de interna värderingarna till en total summa om ca 173,9 Mkr, omvandlat till ca 0,088 kronor per aktie. Innehavens interna värderingar jämfört med föregående månad visar en minskning om ca 12,8 Mkr vilket framför allt kan härledas till de noterade innehaven.

Abelco har under april och maj avyttrat 799 236 aktier motsvarande ca 1,3 Mkr i Quickbit.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group är ett investmentbolag. Bolaget investerar i olika tillväxtbolag, med störst inriktning mot IT-sektorn samt gaming. En stor del av investeringarna återfinns inom Norden och Sydostasien, där bolagets investerings- och venture modeller används som grund för affärsverksamheten. Abelco Investment Group har sitt huvudkontor i Stockholm.