Abelco Investment Groups (publ) portföljbolag iSecrets signerar avtal inom E-handel

Abelco Investment Groups (“Abelco”) portföljbolag iSecrets har idag skrivit avtal med en större e-handelsaktör kring iSecrets nya produkter inom print och logistiklösningar, ”Print-on-Demand”. Avtalet sträcker sig över 2 år med automatisk förlängning om 2 år i sänder och med en ömsesidig uppsägningsperiod om 6 månader. Avtalsvärdet är baserad och estimerad av motpart och uppskattas generera en årlig försäljning på ca 20–50 Mkr.

Avtalet innebär att iSecrets skall integrera in och tillhandahålla sin nya lösning för sk ”Print-on-Demand” mot kundens system, som är en större svensk aktör inom internet handel mot slutkund.

Avtalet stipulerar att uppstart och integration skall färdigställas av iSecrets och beräknas vara live under årets sista kvartal. Beräknad omsättning i dessa avtal är alltid svåra att förutse och beräkningen kommer från branschstandard och skall ses med försiktighet.

Abelco äger idag ca: 47% av iSecrets och ligger inom de vertikaler Abelco investerar och är verksamma inom.

“Vi är mycket glada över att se denna utveckling hos iSecrets som tagit mycket stora steg den senaste tiden. Bolaget har under detta år förstärkt samtliga finansiella nyckeltal så som omsättning, vinst samt bruttomarginal. Att bolaget nu dessutom lyckas med detta avtal ser vi i Abelco som mycket positivt. Vi ser en stark framtid med iSecrets, som ligger i de vertikaler som vi investerar i och inom just iSecrets ser vi en mycket tillfredställande utveckling.” - Johan Rooth, VD Abelco Investment Group  

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24-07-2020.

Prenumerera

Dokument & länkar