Abelcos dotterdotterbolag TBS Yard AB erhåller order från Bra Bullerplank i Sverige AB

Report this content

Ordern är strategiskt viktig för TBS Yard och avser kompositskivor för insynsskydd och bullerdämpning på byggarbetsplatser i stadsmiljö. Slutkunden är en större aktör inom uthyrning av byggutrustning.

TBS Yard AB och Bra Bullerplank har inlett ett samarbete kring komponenter för insynsskydd och bullerdämpning så som skivor och stolpar i komposit. Baserat på den teknik TBS Yard använder, kan vi därmed erbjuda marknaden produkter som är miljövänliga, har lång livslängd, låga underhållskrav samt är gynnsamma ur arbetsmiljösynpunkt tack vare sin låga vikt.

”TBS Yard är stolta över att tillsammans med Bra Bullerplank kunna utveckla en ny generation kompositprodukter till byggbranschen. Denna första order är strategiskt viktig då den utgör en referens för de kommande upphandlingar Bra Bullerplank har framför sig. Den årliga potentialen enbart i Sverige uppgår till mångmiljonbelopp, varav vi hoppas kunna lägga beslag på en växande andel.” säger Henrik Stache, försäljningschef och grundare av TBS Yard AB.

”Vi anser oss ha ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande och bearbetar nu aktivt uthyrningsföretag och byggföretag avseende både insynsskydd samt skivor och stolpar till bullerplank säger Richard Olsson”, vd på Bra Bullerplank i Sverige AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
Telefon: +46 (0)72 303 71 00
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2019 kl 11.15.

Prenumerera

Dokument & länkar