Abelcos portföljbolag Quickbit presenterar sig på Eminovas bolagskväll

Abelcos portföljbolag Quickbit kommer vara ett av de företag som kommer att delta på Eminova Fondkommissions bolagskväll den 8 november 2017 kl 18,00.

Eminovas bolagskväll, Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Konferensavdelningen 1 trappa upp.

Quickbit kommer att presenteras av bolagets verkställande direktör, Reinhold Konnander.

Obligatorisk föranmälan till erik@axier.se 

Presentationen kommer att filmas varför det finns möjlighet för de personer som inte har möjlighet att närvara att kunna ta del av presentationen.

För mer information kontakta: 

Henrik Sundewall, Verkställande Direktör

Abelco Investment Group AB (publ) 
076 – 877 00 00 

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärs-utvecklingsfokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar
därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Prenumerera

Dokument & länkar