Conax Group AB planerar förvärva Abelco Investment Groups portföljbolag Vopy AB

Report this content

Conax Group AB (”Conax”) planerar att förvärva Vopy AB (”Vopy”). Abelco Investment Group AB (”Abelco”) har ägarandelar i de båda bolagen som redan idag har ett upparbetat samarbete i vissa kundorienterade projekt. Abelco har idag ett mindre ägande i teknik- och patent bolaget Conax som nu planerar att förvärva Abelcos portföljbolag Vopy, där Abelcos ägarandel är ca 6,3%. Vopys fokus är neobanktjänster med gränssnitt mot kund och kommer genom en fusion med Conax att möjliggöra ett större och bättre kunderbjudande.

Fusionen innebär att bolagen sparar både tid och resurser, samt generera bättre förutsättningar att nå flera marknader effektivare. Vopy har idag ett flertal pågående kunddialoger. Förvärvet kommer även att ge flera strategiska fördelar, Vopys befintliga säljorganisation och kundbas tillsammans med Conax teknik ger en snabbhet och en kortare startsträcka till intäkter.

När uppköpet är genomfört, vilket är beräknat till början av mars, kommer bolaget att påbörja sin förberedelse inför en nästa finansieringsrunda.  

”Jag ser positivt på fusionen då bolagen redan idag har utvecklat ett samarbete och kan nu bilda ett större och bättre kunderbjudande i ett allt starkare gemensamt bolag”– Johan Rooth, VD Abelco Investment Group AB

För mer information se länk från Conax HÄR

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

_____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Prenumerera

Dokument & länkar