iCandy Interactive genomför en riktad emission mot strategisk investerare

Report this content

iCandy Interactive (”iCandy”) genomför en riktad emission på AUD 1,2M till Acorn Managed Investment Pty Ltd, värdet på bolaget vid emissionen är en ökning med 125% från den senaste kapitalanskaffningen.

iCandy är glada att kunna meddela att det framgångsrikt har slutfört en kapitalanskaffning på ytterligare AUD 1,2 miljoner genom att placera 26 666 666 nya stamaktier till AUD 0,045 per aktie till investeringsbolaget, ledda av Joseph Sedmak som leder Acorn Management Investment. Joseph Sedmak är grundaren av OZBoom, ett ledande nordamerikanskt företag inom digital prestanda. Joseph är en framgångsrik entreprenör och strategisk investerare med mer än 15 års erfarenhet av att bygga dynamiska företag inom både digital marknadsföring och teknikindustrin. Emissionen ger en utspädning av befintliga aktieägare där Abelcos ägarandel efter emissionen kommer att vara 41,04% istället för nuvarande 43,5%.  

Denna kapitalanskaffning representerar en ökning med 125% från den senaste kapitalanskaffning som slutfördes till den 15 september 2020, alltså endast fyra handelsdagar tidigare. Med förbehåll för aktieägarnas godkännande vid en extra bolagsstämma, kommer varje aktie som emitteras via placeringen att ha en kostnadsfri tilldelningsoption. Optionens lösenkurs är AUD 0,05 med ett slutdatum 31 december 2022.

De ytterligare medlen till företaget kommer att användas som rörelsekapital för att påskynda lanseringen av nya spel som utvecklats inom iCandy och öka marknadsexponeringen genom strategiska digitala marknadsföringsinitiativ på nyckelmarknaderna, särskilt de nordamerikanska och europeiska marknaderna.

Bolaget har fått många förfrågningar från intresserade investerare de senaste dagarna som alla har uttryckt starkt intresse för att delta i bolaget via ytterligare kapitalplacering. iCandy bestämde sig för att slutföra kapitalanskaffningen med Acorn Managed Investments på grund av deras synergier och starka bakgrund inom digitala marknadsföringsstrategier. Investeringen ger ett mervärde och kompletterar den nuvarande och framtida spelportföljen med de ca 350 miljoner mobilspelare över hela världen.

För hela iCandys pressmeddelande på engelska tryck HÄR

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

_____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Prenumerera