iCandys nyemission övertecknades med 400%

Report this content

iCandy Interactive Limited (”iCandy”) har slutfört en kapitalanskaffningsrunda på 1,25 miljoner dollar med starkt stöd från kapitalmarknaden. Emissionen riktades mot kvalificerade investerare under tre dagar och övertecknades med 400%, där ledningen valde att ta in A $ 1,25 miljoner för att undvika alltför stor utspädning.

Finansieringsrundan övertecknades med mer än A $ 4 miljoner där ledningens ursprungliga plan var att ta in 1 miljon dollar, men ökade placeringsbeloppet med 25% tack vare det positiva intresset från marknaden. Abelco valde att inte delta i emissionen givet Abelcos strategi är att släppa in flera investerare då befintligt ägande är 51% av bolaget. Efter emissionen utspädning beräknas Abelcos ägarandel till ca 43,6%.

”Vi har redan idag ett stort ägande i bolaget iCandy och ser mycket positivt på intresset som finns i att teckna sig i iCandy. Flera av iCandy:s spel visar på mycket bra marknads-metrics. Enligt våran analys behöver bolaget flera aktieägare och att på sådan kort tid lyckas med denna kapitalrunda är ett styrkebesked från kapitalmarknaden samt en fingervisning på bolagets potential. Det visar att iCandys senaste spel står sig starka hos investerarna. Vi ser med spänning fram mot iCandys fortsatta utveckling.” – Johan Rooth, VD Abelco Investment Group AB

Sammandrag

  • iCandy är glada att kunna meddela att det framgångsrikt har genomfört en kapitalanskaffning på 1,25 miljoner dollar (före kostnader) från investerare till $ 0,020 per ny aktie.
  • Investerare som tecknar ska erhålla en option för varje tecknad aktie, som kan utnyttjas till A $ 0,025, som kommer att utfärdas efter godkännande av aktieägarna på bolagsstämman (dessa optioner kommer ej upptas till handel).
  • Totalt tecknades det aktier för ca  A $ 5 miljoner.

iCandys ordförande Kin W. Lau kommenteradeVi är mycket nöjda med det överväldigande svaret från marknaden. Detta visar att det finns ett stort förtroende för iCandy och den bredare gamingindustrin i allmänhet. Med det nya kapitalet är iCandy nu bättre positionerat för att utöka sin mobilspels- och esportverksamhet.”

För hela iCandys pressmeddelande på engelska tryck HÄR

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

_____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Prenumerera

Dokument & länkar