Nytt antal aktier i Abelco Investment Group AB (publ)

Report this content

De vederlagsaktier som utgör del av köpeskillingen av Fatfish Global Ventures AB har registrerats hos Bolagsverket. Nytt antal aktier i Abelco är 1 406 008 935 stycken

Förvärvet av Fatfish Global Ventures AB finansierades till största del av nyemitterade aktier i Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”). De nyemitterade aktierna medför en ökning i antalet aktier i Abelco, vilket kommunicerats tidigare.

De nyemitterade aktierna har nu registrerats hos Bolagsverket. Antalet aktier i Abelco har därmed ökat med 749 353 665 och uppgår totalt till 1 406 008 935 st aktier. Aktiekapitalet har därmed ökat med 11 451 960,175855 kronor och uppgår totalt till 21 487 261,733104 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12-03-2020.

Prenumerera

Dokument & länkar