Styrelseledamot ökar innehavet i Abelco Investment Group AB

Report this content

Styrelseledamot Kenneth Arnström har under den 8:e till den 9:e september ökat sitt innehav i Abelco Investment Group AB (”Abelco”).

Förvärven skedde den 8:e september där 950 000 aktier förvärvades över marknaden samt den 9:e september där 1 366 618 stycken aktier förvärvades från Fatfish Group Ltd. Totalt förvärvades aktier för 105 100 kr.  

Transaktionen har rapporterats till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

_____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Prenumerera

Dokument & länkar