VD brev samt kort uppdatering kring senaste händelserna i portföljbolagen

Report this content

Abelco Investment Group ABs ("Abelco") VD Johan Rooth presenterar en kort uppdatering kring portföljbolagen samt VD brev till marknaden. 

För hela presentationen se bifogat dokument.  

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

_____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.