VD köper aktier i Abelco Investment Group AB

Report this content

Den verkställande direktören Johan Rooth har den 8 september 2020 köpt totalt 2 208 073 aktier i Abelco Investment Group AB (”Abelco”).

Förvärven skedde den 8 september i bolaget Abelco Investment Group till en kostnad av SEK 100 000, där 841 455 stycken aktier har förvärvats över marknaden och 1 366 618 stycken aktier har förvärvats från Fatfish Group Ltd. 

Transaktionen har rapporterats till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

_____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Prenumerera

Dokument & länkar