VD ökar innehavet i Abelco Investment Group AB

Report this content

Verkställande direktör Johan Rooth har under den 19:e januari ökat sitt innehav i Abelco Investment Group AB (”Abelco”).

Förvärvet skedde idag den 19:e januari där 947 965 aktier förvärvades över marknaden genom helägt bolag.  

Transaktionen har rapporterats till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

_____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Prenumerera

Dokument & länkar