Abera inleder utvecklingen av ny vaccinkandidat genom samarbetsavtal med amerikanskt universitet

Report this content

Abera Bioscience AB (”Aberaeller Bolaget”) initierar samarbete med amerikanskt universitet för att accelererar utvecklingen av en vaccinkandidat baserat på bolagets senaste vaccinplattform med proteinkroppar.

Abera Bioscience är ett bioteknikbolag som utvecklar vaccinkandidater baserade på patenterade vaccinplattformar. Den senaste vaccinplattformen som bolaget utvecklat och patenterat gör det möjligt att producera enstaka, eller flera, antigen i s.k. proteinkroppar. Antigen är de patogenspecifika komponenterna i vacciner som framkallar immunsvar. Proteinkroppar är nanostora, aggregerade, proteinpartiklar.

Bolaget ingår nu ett samarbete med ett amerikanskt universitet för att driva utvecklingen av en vaccinkandidat baserat på proteinkroppar. Studien kommer att bedrivas in vivo och kommer ge en första indikation på applicerbarhet utanför pneumokockområdet. Kostnadsprofilen för det använda vaccinkandidaterna är mycket god vilket inom det tänkta området skulle vara en stark fördel.

”Genom gemensamma intressen inom forskningen öppnas en fantastisk möjlighet att, på ett kostnadseffektivt och resursbesparande sätt, utföra vidare studier på en nyutvecklad vaccinkandidat tillsammans med vår partner. Vi hoppas få nya kunskaper om hur vår plattform kan komma att användas i framtiden, och att ett positiv resultat kan leda till ytterligare samarbeten”, säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience.

Studien kommer att inledas under fjärde kvartalet.

För mer information om Abera, vänligen kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam och Stockholms universitet. Abera besitter flera egenutvecklade och patenterade plattformsteknologier som möjliggör effektiv utveckling av vaccinkandidater med fleratalet fördelar jämfört med befintliga vacciner. Utifrån sina plattformsteknologier har Bolaget utvecklat flera vaccinkandidater och fokuserar i dagsläget på två huvudspår pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, är ett  vaccin mot pneumokocker som befinner sig i preklinisk fas och inom immunonkologi har Bolaget flera möjliga kandidater under utveckling med avsikt att selektera ett par av dessa för vidareutveckling.

Prenumerera