• news.cision.com/
  • Abera Bioscience/
  • Uppdaterade data om Covid-19-vaccin baserat på Aberas teknologi visar neutraliserande antikroppar mot deltavariant av viruset

Uppdaterade data om Covid-19-vaccin baserat på Aberas teknologi visar neutraliserande antikroppar mot deltavariant av viruset

Report this content

Som tidigare meddelats har den vaccinplattform som utvecklats av Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) använts i ett samarbete mellan forskare på Johns Hopkins University School of Medicine (Baltimore, USA) och Vrije Universiteit (Amsterdam, Nederländerna) för att ta fram och testa en ny, nasal vaccinkandidat mot SARS-CoV-2. Nu har tidigare publicerad data kompletterats med ytterligare analyser som visar på att den vaccinkandidaten skyddar mot sjukdom och ger upphov till neutraliserande antikroppar mot både den ursprungliga och delta-varianten av viruset. Vidare visas att förekomsten av virus i såväl näsa som lungor minskar i jämförelse med obehandlade grupper.

Som tidigare kommunicerats har Aberas innovativa vaccinplattform, som gör det möjligt att fästa sjukdomsspecifika antigen till s.k. OMVs (Outer Membrane Vesicles), använts av Johns Hopkins University School of Medicine och Vrije Universiteit Amsterdam för att utveckla en vaccinkandidat mot SARS-CoV-2 som kan administreras nasalt. I studien användes Aberas plattform genom att OMVs dekorerades med SARS-CoV-2 Spike-protein och vaccinet testades i en infektionsmodell i hamster. Den tidigare publicerade pre-printen har nu kompletterats med ytterligare data som visar på att vaccinkandidaten ger upphov till neutraliserande antikroppar mot både den ursprungliga och delta-varianten av viruset samt lokalt skydd i näsans slemhinna. Tidigare data visade på höga antikroppskoncentrationer och sänkta viruskoncentrationer i lungorna vilket resulterade i skydd mot lungpatologi och andra sjukdomssymtom vid infektion med levande SARS-CoV-2-virus.

”Författarna till artikeln framhäver många av de möjligheter som Aberas vaccinplattform har, bl.a. dess mångsidighet då den fungerar som ett plug’n’play-system där en rad olika antigen kan fästas till OMV och snabbt skapa nya vacciner. Exempelvis skulle stora mängder OMVs kunna produceras och lagerhållas för att, vid nya sjukdomsutbrott, snabbt skapa passande vacciner. De framhäver dessutom skalbarhet, stabilitet och att plattformen inte kräver ytterligare adjuvant då OMV fungerar som adjuvant i sig själv. Det är glädjande att fler och fler får upp ögonen för fördelarna med denna teknologi”, säger Maria Alriksson VD på Abera Bioscience.

”Det är få vaccin mot Covid-19 under utveckling som är anpassade till att ges via näsan men intresset kring dessa har ökat de senaste månaderna då man har sett att även fullt vaccinerade kan bära på, och överföra smitta. Det skulle finnas stora vinster med ett vaccin som kan minska förekomsten och tillväxten av virus i näsan för att på så sätt minska smittspridningen. I händelse av att en starkare finansiell partner är intresserad av att ta projektet vidare är vi öppna för att licensiera ut vår plattform. Skulle nya varianter eller sjukdomar uppträda har vi visat att när antigen har identifierats kan Abera på kort tid skapa nya, anpassade vaccinkandidater”, fortsätter Maria Alriksson

Länk till manuskriptet
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.06.28.450181v2


 

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam, Stockholms universitet och bioteknikbolaget Xbrane Biopharma AB. Abera besitter en egenutvecklad patenterad plattformsteknologi, BERA, vilken möjliggör effektiv utveckling av vaccin baserat på bakteriell OMV-teknologi, outer membrane vesicles. Utifrån plattformsteknologin har Bolaget utvecklat vacciner och fokuserar i dagsläget på två huvudspår – pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, inom pneumokocker befinner sig i preklinisk fas och inom immunonkologi har Bolaget flera möjliga kandidater under utveckling med avsikt att selektera ett par av dessa för vidareutveckling.

Prenumerera