Aberdeen Property Investors förvärvar Goodman Property Investors

Aberdeen Property Investors (Aberdeen) tillkännager idag att Aberdeenkoncernen förvärvar Goodman Property Investors (GPI) för motsvarande 1,04 miljarder kronor. Aberdeen Property Investors förvaltningsvolym ökar därigenom till ungefär 280 miljarder kronor, vilket gör Aberdeen till en av världens tio största förvaltare av fastighetstillgångar.

Mer än 90 procent av GPI:s förvaltade tillgångar finns i Storbritannien, vilket ger Aberdeen en betydelsefull kritisk massa på Europas viktigaste kapitalmarknad. Förutom att GPI ger Aberdeen en viktig position i Storbritannien, har företaget ett kompletterande produktutbud och en liknande investeringsfilosofi som Aberdeen, vilket möjliggör korsförsäljning av en bred och omfattande produktportfölj till en större kundkrets.

Förvärvet av GPI följer tätt på Aberdeens framgångsrika förvärv av tyska DEGI i vintras. DEGI är ledande inom öppna fastighetsfonder på den tyska marknaden. Genom förvärvet av DEGI stärkte Aberdeen sin position i Tyskland och ökade förvaltningsvolymen med cirka 60 miljarder kronor.

Båda förvärven ligger i linje med Aberdeens strategi att ha stark lokal närvaro på sina nyckelmarknader och erbjuda ett brett utbud av attraktiva investeringsalternativ på den internationella fastighetsmarknaden. Genom affären utökar och stärker Aberdeen sin lokala närvaro, både i Europa och i Asien. Aberdeen får även en ännu starkare position inom det snabbt växande området fond-i-fonder, där både Aberdeen och GPI har varit ledande i utvecklingen i Europa och Asien.

“Förvärvet av GPI är ett logiskt steg för att befästa vår position som en ledande internationell förvaltare av fastighetstillgångar. En stark plattform i Storbritannien var den pusselbit som saknades i vår europeiska verksamhet och GPI har dessutom ett produktutbud som kompletterar Aberdeens. Affären stärker även vår position i Asien; en region som troligen kommer att bli alltmer intressant för investerare som vill diversifiera sina fastighetsportföljer, ”säger Rickard Backlund, koncernchef för Aberdeen Property Investors.

Aberdeen Property Investors som har sitt ursprung i SPP/Celexa, har sedan starten 1998 vuxit från en lokal svensk fastighetsförvaltare till en internationell koncern med en stark position inom fastighetsfonder och verksamhet i 11 europeiska länder och i Singapore.

Dokument & länkar