Mycket stort intresse för SEB Enskildas och Aberdeens nya fastighetsbolag

Det nystartade fastighetsutvecklingsbolaget Scandinavian Property Development ASA (SPD) har tillförts 3 miljarder norska kronor i en riktad nyemission. Intresset från investerarna var mycket stort och emissionen övertecknades ca fyra gånger. Totalt 250 institutionella placerare från tio länder, bland annat Storbritannien och USA, önskade teckna sig för aktier värda 12 miljarder norska kronor.

Institutionerna kontrollerar efter emissionen tillsammans 75 procent av aktierna i bolaget. Säljarna av fastigheterna i Fornebuområdet utanför Oslo, som ursprungligen fick betalt i aktier motsvarande ca 1 miljard norska kronor, har också ökat sitt innehav med 33 procent i SPD sedan december 2006.

– Det stora intresset för Scandinavian Property Development innebär att vi kan utveckla vår redan mycket attraktiva portfölj och investera mer pengar i den skandinaviska fastighetsmarknaden under 2007. Vi söker aktivt spännande fastighetsprojekt med utvecklingspotential i Sverige, Danmark och Norge, säger Stein Haugbro, VD Scandinavian Property Development.

Scandinavian Property Development startade när SEB Enskilda och Aberdeen tillsammans inledde ett förvärv av huvuddelen av ett utvecklingsprojekt i Fornebuområdet utanför Oslo i december 2006. Projektet omfattar mer än 500 000 kvadratmeter bostäder och kommersiella fastigheter till ett värde av ca 5 miljarder norska kronor. Inom ramen för projektet planeras ytterligare 5 000 bostäder att byggas. SPD planerar också en notering på Oslobörsen under hösten 2007.

Om oss

Standard Life Aberdeen plc är ett av världens största investmentbolag. Bolaget bildades 2017 genom sammanslagningen av Standard Life plc och Aberdeen Asset Management plc. Investeringsverksamheterna bedrivs under varumärket Aberdeen Standard Investments som förvaltar tillgångar till ett värde av 557.1 miljarder pund*. Det gör oss till Storbritanniens största aktiva förvaltare och näst störst i Europa. Bolaget har en betydande närvaro på den globala marknaden och den storlek som kompetens som krävs för att hjälpa kunderna förverkliga sina investeringsmål. I egenskap av global kapitalförvaltare har Aberdeen Standard Investments som mål att bygga upp ett långsiktigt värde för våra kunder. Kundernas investeringsbehov utgör kärnan i allt vi gör. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av investeringslösningar, liksom kundservice och support på högsta nivå.

Dokument & länkar