BioStock: Abliva har stärkt sin position

För Abliva har årets första halvår inneburit en fortsättning på den omdaningsprocess som påbörjades under hösten 2019 då man beslutade sig för att fokusera verksamheten på primära mitokondriella sjukdomar. Under 2020 har man dessutom stärkt sin position genom en utökad kassa och tillägget av den välansedda life science-investeraren Hadean Ventures till ägarlistan. BioStock kontaktade vd Erik Kinnman för att höra mer om det gånga halvåret samt vad som väntar under resten av 2020.

Läs hela intervjun på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/07/abliva-har-starkt-sin-position/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/

Om oss

Abliva AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin med ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för långtidsbehandling av primär mitokondriell sjukdom och ett projekt, som förbereds för kliniska prövningar (NV354), för behandling av primär mitokondriell sjukdom med komplex I-dysfunktion. NeuroSTAT för traumatisk hjärnskada är klar att gå in i en klinisk fas II-effektstudie. Forskningsportföljen omfattar också tidiga projekt. Ablivas ambition är att ta läkemedel för sällsynta sjukdomar genom den kliniska utvecklingsfasen och hela vägen till marknad med eller utan partners. För TBI- och NASH-projekten är målet att ingå strategiska partnerskap. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet utlicensierades 2018 till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). Abliva är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ABLI).

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

BioStock: Abliva har stärkt sin position
Twittra det här