NeuroVive – kapitalmarknadsdag idag kl 13:30

Report this content

Lund den 9 oktober 2019 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) - håller idag, den 9 oktober 2019, en kapitalmarknadsdag för analytiker, investerare och media. Programmet omfattar en översikt av bolagets verksamhet och strategi med djupare beskrivningar av de centrala projekten, bolagets externa samarbeten och den regulatoriska vägen mot marknadsgodkännande. Vidare görs en översikt av projektens kommersiella potential samt hur affärsutvecklingsarbetet fortskrider.

Dagen inleds med registrering från kl 13.30. Programmet startar kl 14:00 och kommer att avslutas med mingel och lättare förfriskningar kl 17:00. Kapitalmarknadsdagen äger rum i Wallenbergssalen, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Program:

13:30 Registrering och kaffe.

14:00 Moderator Lars Frick samt VD Erik Kinnman hälsar välkommen.

14:05 Magnus Persson - docent i fysiologi, riskkapitalinvesterare tillika styrelseledamot i bolaget - ger sin syn på varför investeringar i läkemedelsutveckling inom sällsynta sjukdomar är särskilt intressanta.

14:30 Dr Amel Karaa – Massachusetts General Hospital - internationell expert inom mitokondriella sjukdomar, redogör för de kliniska behoven och utvecklingen inom forskningen på området.

15:00 VD Erik Kinnman presenterar bolagets uppdaterade strategiska inriktning, verksamhet samt beskriver bakgrunden.

15:30 Kaffepaus. Passa på att ställa frågor till oss.

16:00 Medicinsk chef Magnus Hansson och forskningschef Eskil Elmér ger en närmre beskrivning av bolagets centrala projekt samt ger en överblick av bolagets externa samarbeten.

16:30 Matilda Hugerth - bolagets chef för klinisk utveckling och regulatoriska frågor - beskriver särläkemedel och dess regulatoriska väg mot marknadsgodkännande.

17:00 Avslut följt av mingel och förfriskningar.

Kapitalmarknadsdagen modereras av Lars Frick – Börsveckan. Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska men föreläsningarna kommer huvudsakligen att hållas på svenska.

Programmet kommer att finnas tillgängligt på NeuroVives hemsida i efterhand. Det sänds också direkt som webcast och går att nå via https://tv.streamfabriken.com/neurovive-cmd-2019.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2019 kl. 08:30.

För mer information, kontakta: 
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin med ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för långtidsbehandling av medfödd mitokondriell sjukdom och ett projekt, som förbereds för kliniska prövningar (NV354), för behandling av medfödd mitokondriell sjukdom med komplex I-dysfunktion. NeuroSTAT för traumatisk hjärnskada är ytterligare ett projekt i klinisk fas. Forskningsportföljen omfattar också projekt för mitokondriell myopati, NASH och cancer. NeuroVives ambition är att ta läkemedel för sällsynta sjukdomar genom den kliniska utvecklingsfasen och hela vägen till marknad med eller utan partners. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet utlicensierades 2018 till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).