Seminarium i ABN AMROs och Alfred Bergs regi lockade över 500 deltagare

Seminarium i ABN AMROs och Alfred Bergs regi lockade över 500 deltagare I dag arrangerades ett seminarium i Stockholm av Alfred Berg och ABN AMRO som lockade över 500 representanter från nordiskt näringsliv. Under dagen diskuterades flera viktiga framtida branschfrågor, till exempel Basel II och problematiken kring pensionssystemen. Seminariet var avslutningen på ett antal aktiviteter som skett i samband med att Alfred Berg lanserat en ny logotyp som markerar tillhörigheten till ABN AMROs internationella nätverk. Hugh Scott-Barrett, styrelseledamot i ABN AMRO Bank, sade i sitt anförande att beslutet om att genomföra en gemensam företagsidentitet för flera av bankens verksamheter togs i början av februari i år. "Målet har varit att ena lokalt starka varumärken som Alfred Berg med den bredd och expertis som finns inom ABN AMRO-gruppen. Med den gemensamma skölden visar vi marknaden att vi består av många företag som delar samma värderingar och affärsprinciper." "Alfred Berg är känd som en av de ledande nordiska investmentbankerna. Genom att behålla namnet Alfred Berg markerar vi företagets tradition och starka förankring på den nordiska marknaden," fortsatte Hugh Scott- Barrett. Robin Ahlström, CEO i Alfred Berg, sade: "Att tillhöra en internationellt framgångsrik bankgrupp gör det möjligt för oss att behålla en stark lokal identitet och kompetens samtidigt som vi kombinerar detta med den bredd och expertis som finns i en bank med 105 000 medarbetare i över 60 länder." Alfred Berg är en nordisk aktör med omfattande erfarenhet av finansiella tjänster inom wholesale banking och kapitalförvaltning. Genom att ta del av ABN AMROs erfarenhet och internationella nätverk kan Alfred Berg erbjuda en unik kombination av nordisk kompetens och global täckning inom följande områden: · Analys och aktiehandel · Corporate finance och finansiell rådgivning · Kapitalförvaltning · Financial Markets och Fixed income · Working Capital För ytterligare information, var vänlig ring CEO Robin Ahlström eller Johan Tyrenius, tel: 08 - 57 23 58 00. Alfred Berg är en av de ledande investmentbankerna i Norden. Vår kombination av lokal närhet och det globala nätverkets möjligheter gör det möjligt att erbjuda finansiella lösningar av högsta kvalitet. Vi tillhandahåller finansiell kompetens av världsklass och ett integrerat utbud av lokala och globala produkter, kombinerat med kvalificerad kundservice. Idag utgör vi den nordiska delen av ABN AMRO och delar kunskap, expertis och produktutbud med ABN AMROs globala nätverk. Alfred Berg är därmed den enda globala investmentbanken med en stark lokal närvaro i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Alfred Berg är verksamt inom två separata affärsområden: Wholesale Clients och Asset Mangement. Wholesale Clients erbjuder tjänster inom Corporate Finance och Equities, Financial Markets och Working Capital, varav de två sistnämnda verksamhetsområdena under varumärket ABN AMRO. Alfred Berg Asset Management erbjuder en kombination av globala och lokala produkter, diskretionär portföljförvaltning och fondförvaltning tillsammans med en stark lokal kundservice. Portföljförvaltarna är fördelade på samtliga viktiga globala marknader. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00550/wkr0002.pdf

Dokument & länkar