Valutasäkrade nickel- och aluminiumcertifikat noteras på Stockholmsbörsen idag

Från och med idag blir det möjligt för alla typer av investerare i Sverige att investera direkt i två helt nya råvaror: nickel och aluminium. ABN AMRO lanserar Open End certifikat för nickel och aluminium på den svenska marknaden. Det blir nu även möjligt att handla certifikaten med valutasäkring.

“Flera råvarupriser, bland annat nickel har stigit kraftigt det senaste året, och jag är glad att vi nu kan möta den starka efterfrågan på dessa råvaror bland svenska investerare. Att investera i nickel och aluminium blir nu lika enkelt som att köpa aktier”, säger Niklas Åkerfelt, ansvarig för strukturerade produkter på ABN AMRO i Norden.

Under de senaste 12 månaderna har priset på nickel ökat med mer än 140 %. Efterfrågan på aluminium ökar konstant. Det är till stor del efterfrågan på tillväxtmarknaderna i Indien och Kina som har drivit prisutvecklingen.

Valutasäkrade certifikat erbjuds nu, förutom på nickel och aluminium, även på guld. ”Under de senaste fem åren har guldpriset ökat med över 130 %, men bara med 50 % mätt i kronor, eftersom dollarn fallit samtidigt mot den svenska kronan. Genom att istället investera i guldcertifikat med valutasäkring påverkas inte värdeutvecklingen av dollarfallet. Istället erhåller placeraren hela värdestegringen av råvaran, i detta fall 130 %”, förklarar Niklas Åkerfelt.

ABN AMRO är väl känt för sina strukturerade produkter och råvarucertifikat i speciellt Holland och Tyskland, och har expertkunskap om råvarumarknaderna runt om i världen. Privatpersoner kan handla ABN AMRO certifikat genom sin egen nätmäklare, fondkommissionär eller bank. ABN AMRO ställer köp- och säljkurser på produkterna, och garanterar likviditeten under hela dagen. Handeln sker precis som med aktier.

Flera andra råvarucertifikat finns tillgängliga hos ABN AMRO sedan november 2006: olja, guld, silver, koppar och zink. Mer information finns på www.abnamromarkets.se.

Om oss

ABN AMRO, med säte i Nederländerna, är en ledande internationell bank med totala tillgångar på 975,1 miljarder euro (per den 31 mars 2006). ABN AMRO har över 3 500 kontor i över 60 länder, och har cirka 105 000 heltidsanställda medarbetare runtom i världen. ABN AMRO är noterat på Euronext och New York Stock Exchange.

Dokument & länkar