Absalon i partnerskap med WM-data

Absalon i partnerskap med WM-data Absalon Group AB har i dagarna tecknat avtal med WM-data gällande rätten till försäljning och systemintegration av Absalution Business Portal Software. Samarbetet mellan WM-data och Absalon sker från företagens Malmö-kontor och är en del i den satsning som WM-data gör på B2B-lösningar. Absalon levererar programvara och WM-data står för affärsutveckling, installation, systemintegration och anpassningar. Absalution är i dag den enda webbaserade portalmjukvara som hanterar både informationsutbyte och ekonomiska transaktioner i ett och samma paket. Systemet erbjuder användaren bred funktionalitet för kollaboration mellan anställda, kunder och leverantörer. Med fullständig kollaboration menar Absalon att samtliga användare - alltifrån gäster till administratörer - har individuella rättigheter som styr vilka delar av organisationen de kontrollerar och vilka verktyg som finns till hands. Absalution är ett B2B-verktyg med stöd för den interna kunskapshanteringen, säkert utbyte av all slags information, nätundersökningar, produktkataloger med köp- och säljstöd, auktionsmoduler med alla tänkbara konfigurationer, med mera. Vid flera tillfällen har Absalution fått kunder att inse vikten av fullständig kollaboration. Den svenska marknaden kommer så smått att mogna under hösten och våren, säger Pontus Kristiansson, VD på Absalon. Absalution är en mycket intressant B2B-programvara. Vår bedömning är att vi gemensamt har en B2B-lösning som lämpar sig för många företag, inte minst här i Öresundsregionen, berättar Peter Glans, sälj- och marknadsansvarig på WM-data eApplications i Malmö. Ytterligare information: Pontus Kristiansson, VD Absalon Group AB Tel: +46-40-699 20 70 Mobiltel: +46-701-81 20 72 e-post: pontus.kristiansson@absalon.net www.absalon.net Peter Glans WM-data eApplications Tel: +46-40-14 25 72 Mobiltel: +46-705-95 01 38 e-post: pegla@wmdata.com www.wmdata.se Infobank International är en av världens ledande B2B e-handelsmjukvara globalt. Företaget grundades 1993 och har varit listat på Londonbörsen sedan 1997. Infobank finns representerat på de flesta större marknader i Europa, USA, Sydafrika och Australien. För mer information se www.infobankintl.com Absalon Group AB levererar mjukvara och tillhörande tjänster för affärsportaler med integrerad informationshantering och e-handel. Företaget, som bildades 1996, är en del av Infobank International och utgör dess representation i de nordiska länderna. För mer information se www.absalon.net WM-data är ett av Nordens ledande IT-företag. Omsättningen uppgick 1999 till 12 720 miljoner kronor och antalet medarbetare är cirka 8 500. WM- datas affärsidé är att leverera "kundnytta genom kompletta IT-relaterade tjänster". Det innebär att WM-data erbjuder lösningar inom hela IT- området. För mer information se www.wmdata.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00180/bit0002.pdf

Dokument & länkar