Academedia får order från två länsarbetsnämnder i Sverige

Report this content

ACADEMEDIA FÅR ORDER FRÅN TVÅ LÄNSARBETSNÄMNDER I SVERIGE. AcadeMedia har erhållit flera nya utbildningar för Länsarbetsnämnden i Västernorrland och Stockholm. Dessutom har Länsarbetsnämnden i Gävleborg, Södermanland och Dalarna tecknat ett "letter of intent" om att starta utbildning i respektive län. Ordervärdet i Västernorrland och Stockholm uppgår till ca 5 miljoner kr. Avtalen som är tecknade i Gävleborg, Dalarna och Södermanland grundar sig på ett tidigare avtal med Länsarbetsnämnden i Skåne. Avtalen omfattar samtliga utbildningar inom Platsportalen med inriktning mot ekonomi, kundkommunikation, marknadsföring och försäljning. Platsportalens utbildningskoncept är en helt ny form av arbetsmarknadsutbildning. Nyheten består i kombinationen webbstudier på distans tillsammans med lärarstöd samt praktik hos en tilltänkt arbetsgivare. Detta är ett unikt koncept genom att deltagare med olika förutsättningar, behov och förkunskaper kan studera i sin egen takt. Samtidigt som deltagarna får kunskaper och arbetslivserfarenhet som matchar den tilltänkta arbetsgivarens behov, ökas deras motivation och intresse genom utbildningens mål som är anställning på det s k värdföretaget. För företaget innebär detta en säkerhet då man inte binder upp sig för en direkt anställning, utan kan bedöma deltagaren under en längre period. Deltagaren kan på ett smidigt sätt få en kompletterande utbildning och arbetslivserfarenhet, som leder till ett ökat värde på arbetsmarknaden. Detta ger deltagaren en möjlighet att visa arbetsgivaren att man kan bidra till verksamheten, vilket i sin tur kan leda till en fast anställning. Företaget får en ny medarbetare utan några rekryteringskostnader. När utbildningen avslutas och företaget ska börja betala lön, är deltagaren redan inskolad på arbetsplatsen och klar att börja jobba från första arbetsdagen. Några garantier för att deltagaren skall få ett arbete lämnas inte - men det skall finnas ett uttalat anställningsbehov, från företagets sida, när projektet startar. "Kombinationen av webbstudier, klassrumsträffar och praktik är ett helt överlägset koncept när det gäller att få en hög utplaceringsgrad av deltagarna på deras värdföretag. Idag erhåller ca 90% arbete i direkt anslutning till att utbildningen avslutas", säger Anders Blomkvist, affärsområdeschef på New Media Learning. Platsportalens samarbete med TBV innebär att denna typ av utbildning kan erbjudas i hela Sverige och inte bara i storstadsregionerna. För ytterligare information, kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone: +46 (0) 8 671 09 73 Mobile +46 (0) 704 40 40 64 AcadeMedias verksamhet är inriktad på utveckling av interaktiva kunskapslösningar till individer och företag. I AcadeMedia ingår dotterbolagen, Gravity, MacMeckarna, Masters of Media och AcadeMedia World. AcadeMedia är nordens största företag inom interaktivt lärande och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista [ACAD B]. AcadeMedia, med dotterbolag, finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle och har ca 120 anställda. Gravity stödjer företagsledningar att effektivisera affärskritiska processer med hjälp av digitala interaktiva kunskapslösningar. Gravity analyserar den del av kundernas kritiska affärsprocesser som är kunskapsberoende och levererar skräddarsydda kunskapslösningar som skapar mätbara resultatförbättringar, konkurrensfördelar och tillväxt. Leverans sker vanligtvis genom webbaserade lösningar. Sedan 1988 har Gravity levererat mer än 600 kunskapslösningar. MacMeckarna bedriver avancerad konsultverksamhet samt utbildning genom bl a Länsarbetsnämnderna inom ny media- och informationsteknik till bl.a. tidnings-, reklam- och informationsbranschen. I MacMeckarna ingår även landets största yrkeshögskola, Masters of Media. AcadeMedia World är en utbildningsportal som innehåller ett 50-tal egenutvecklade och avancerade utbildningar inom ny media- och informationsteknik, men även utbildningar inom "softskills"-områden som ekonomi och projektledning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00610/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar