Academedia tecknar ramavtal om arbetsmarknadsutbildning i Stor-Köpenhamn - Danmark

Report this content

ACADEMEDIA TECKNAR RAMAVTAL OM ARBETSMARKNADSUTBILDNING I STOR-KÖPENHAMN - DANMARK AcadeMedia har i hård konkurrens tecknat ett ramavtal med Arbetsförmed- lingen i Stor-Köpenhamn på upp till ca 25 Mkr. per år AcadeMedia har tecknat ytterligare ett ramavtal i Danmark, denna gång med Arbetsförmedlingen i Stor-Köpenhamn. Ramavtalet löper på två år med option på ytterligare 1 års förlängning. Ramavtalet garanterar inte någon utbildningsvolym utan är mer att likna vid en "licens", dvs. ett avtal att få göra affärer med AF i Stor-Köpenhamn under 2-3 årsperiod. Vid fullt kapacitetsutnyttjande av samtliga offererade utbildningsplatser är avtalet dock värt ca 25 miljoner kronor per år. Ramavtalet gäller genomförande av Platsportalens alla utbildningsinriktningar samt MacMeckarnas utbildningar inom Ny Media- och Informationsteknik. Platsportalens utbildningskoncept är en helt ny form av arbetsmarknads- utbildning i Danmark. Nyheten är kombinationen av webbstudier på distans, lärarstöd samt praktik hos en tilltänkt arbetsgivare. När företaget - i direkt anslutning till att utbildningen avslutas - börjar betala lön så är arbetstagaren inskolad och klar från första arbetsdagen, dvs. företaget får en ny med-arbetare utan några rekryteringskostnader. Några garantier för att deltagaren skall få ett arbete lämnas inte - men det skall finnas ett uttalat anställningsbehov, från företagets sida, när projektet startar. För företaget innebär detta en säkerhet då man inte binder upp sig för en direkt anställning - utan kan pröva/testa deltagaren under en längre period. Deltagaren kan på ett smidigt sätt få en kompletterande utbildning och arbetslivserfarenhet, vilket leder till ett ökat värde på arbetsmarknaden och en möjlighet att visa arbetsgivaren att man kan bidra till verksamheten så att det leder till en fast anställning. Webbstudier, i kombination med klassrumsträffar och praktik, är en överlägsen metod genom att: Deltagarna: - har olika förkunskaper - har behov av individuellt anpassad utbildning - har olika förutsättningar att börja studera igen - kan studera i sin egen takt - får verkliga och användbara kunskaper som matchar företagens behov - erhåller arbetslivserfarenhet parallellt med sina webb- och klassrumsstudier - kan förena teori och praktiska kunskaper i företagets verksamhet - får ökad motivation och intresse - då utbildningens mål är en anställning på ett företag Sedan 1999 genomförs samma projekt i Sverige där ca 90% av deltagarna har fått anställning efter utbildningen. "Nu finns vi på båda sidor om Öresund, viket innebär att vi får tillgång till en stor marknad och samtidigt kan vi bidra till integrationen mellan Skåne och Själland, dvs. matcha danska deltagare mot svenska företag och tvärtom, säger Stefan Johansson, säljchef på New Media Learning. "Skånemodellen" - som danskarna benämner projektet - har rönt stort intresse och passar utmärkt den danska arbetsmarknadspolitiken - med fokus på arbetsmarknadslösningar som leder till "riktiga" arbeten". "Med ramavtalet i Stor-Köpenhamn och, det vi sedan tidigare har, i Århus har vi nu ett upptagningsområde som innefattar ca 3,5 miljoner innevånare och "licenser" i Danmark som ger möjlighet till en intäkt på mer än 30 Mkr per år", säger Preben Jensen, landsansvarig i Danmark. För mer information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone: +46 (0) 8 671 09 73 Mobile +46 (0) 704 40 40 64 AcadeMedias verksamhet är inriktad på utveckling av interaktiva kunskapslösningar till individer och företag. I Academedia ingår dotterbolagen, Gravity, MacMeckarna, Masters of Media och AcadeMedia World. Academedia är nordens största företag inom interaktivt lärande och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Academedia, med dotterbolag, finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle och har ca. 120 anställda. Gravity stödjer företagsledningar att effektivisera affärskritiska processer med hjälp av digitala interaktiva kunskapslösningar. Gravity analyserar den del av kundernas kritiska affärsprocesser som är kunskapsberoende och levererar skräddarsydda kunskapslösningar som skapar mätbara resultatförbättringar, konkurrensfördelar och tillväxt. Leverans sker vanligtvis genom Web-baserade lösningar. Sedan 1988 har Gravity levererat mer än 600 kunskapslösningar. MacMeckarna bedriver avancerad konsultverksamhet samt utbildning genom bl a länsarbetsnämnderna inom ny media- och informationsteknik till bl.a. tidnings- reklam- och informationsbranschen. I MacMeckarna ingår även landets största yrkeshögskola, Masters of Media. AcadeMedia World är en utbildningsportal som innehåller ett 50-tal egenutvecklade och avancerade utbildningar inom ny media- och informationsteknik men även inom "softskills" områden som ekonomi och projektledning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/01/20020801BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/01/20020801BIT00120/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar