AcadeMedias dotterbolag, Gravity, utökar samarbetet med Sydkraft och får två nya ordrar.

Report this content

ACADEMEDIAS DOTTERBOLAG, GRAVITY, UTÖKAR SAMARBETET MED SYDKRAFT OCH FÅR TVÅ NYA ORDRAR. AcadeMedias dotterbolag, Gravity, har tecknat ett ramavtal med Sydkraft och får två nya ordrar. Avtalet innebär att Gravity blir Sydkrafts partner inom e-learning, vilket kommer att förenkla kommande upphandlingar. Gravity och Sydkraft har arbetat gemensamt med att ta fram e-learning lösningar sedan 1999. Gravity utvecklar utbildning i grundläggande miljökunskap för Sydkraftkoncernens 5 100 medarbetare. Som ett led i Sydkrafts miljöarbete utvecklar Sydkraft tillsammans med Gravity en interaktiv och webbaserad påbyggnadsutbildning i miljökunskap. Målet med utbildningen är att skapa en ökad kunskap om existerande miljöhot, informera om Sydkrafts ansvar för miljön och hur man inom Sydkraft arbetar för att skapa en hållbar miljö. Vidareutveckling av Sydkrafts introduktionsutbildning Introduktionsutbildningen togs fram gemensamt av Sydkraft och Gravity, under år 2000. När Sydkraft nu skapar en ny version av utbildningen, "Välkommen till Sydkraft", har Gravity åter fått förtroendet att utveckla den. Målet med utbildningen är att på ett inspirerande sätt välkomna nyanställda medarbetare med ett gemensamt introduktionsbudskap och att ge alla nyanställda en god kunskap om koncernens verksamhet och kärnvärden. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till ca. 1 MSEK. För ytterligare information, kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone: +46 (0) 8 671 09 73 Mobile +46 (0) 704 40 40 64 [ACAD B] AcadeMedias verksamhet är inriktad på utveckling av interaktiva kunskapslösningar till individer och företag. I Academedia ingår dotterbolagen, Gravity, MacMeckarna, Masters of Media och AcadeMedia World. Academedia är nordens största företag inom interaktivt lärande och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. AcadeMedia, med dotterbolag, finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle och har ca. 120 anställda. Gravity stödjer företagsledningar att effektivisera affärskritiska processer med hjälp av digitala interaktiva kunskapslösningar. Gravity analyserar den del av kundernas kritiska affärsprocesser som är kunskapsberoende och levererar skräddarsydda kunskapslösningar som skapar mätbara resultatförbättringar, konkurrensfördelar och tillväxt. Leverans sker vanligtvis genom webbaserade lösningar. Sedan 1988 har Gravity levererat mer än 600 kunskapslösningar. MacMeckarna bedriver avancerad konsultverksamhet samt utbildning genom bl a länsarbetsnämnderna inom ny media- och informationsteknik till bl.a. tidnings-, reklam- och informationsbranschen. I MacMeckarna ingår även landets största yrkesutbildning, Masters of Media. AcadeMedia World är en utbildningsportal som innehåller ett 50-tal egenutvecklade och avancerade utbildningar inom ny media- och informationsteknik, men även utbildningar inom "softskills" områden som ekonomi och projektledning. Sydkraft är ett av nordens största energiföretag. I koncernen finns ett 60-tal rörelsedrivande dotterbolag med verksamheter inom energi, värme, kyla, vatten och avlopp, data, energi- och materialåtervinning ur avfall och kommunikationslösningar. Sedan maj 2001 ingår Sydkraft som ett dotterbolag till det tyska energiföretaget E.ON Energie AG. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00330/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar