AcadeMedias yrkeshögskolor får en ny rekordtilldelning

Report this content

AcadeMedias yrkeshögskolor fick en rekordtilldelning av utbildningar med första start hösten 2021 och verksamheten växer snabbare än marknaden. Det framgår av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som meddelat vilka ansökningar som beviljats.

Expansionen av yrkeshögskolan fortsätter och MYH har beviljat fler utbildningsplatser än något tidigare år. Av dessa har AcadeMedias yrkeshögskolor tilldelats 7 660 utbildningsplatser, motsvarande cirka 19,3 procent (14,5) av totalt beviljade utbildningsplatserna. Rensat för förvärvet av KYH, del av Swedish Education Group, var tilldelningen 16,4 procent.

- Vi står inför ett allvarligt läge i Sverige med historiskt hög arbetslöshet. Yrkeshögskolans utbildningar är viktiga för att vi ska klara samhällsutmaningarna framöver. Vi är mycket glada efter dagens besked som innebär att vi kommer kunna erbjuda fler deltagare möjligheten att studera till ett yrke med goda chanser till jobb efter utbildningen, säger Christer Hammar, chef för AcadeMedia vuxenutbildning.

Myndigheten för yrkeshögskolan fortsätter öka andelen distansutbildning. De utgör nu cirka 33 procent (25) av alla YH-utbildningar. AcadeMedias vuxenutbildning har en lång erfarenhet av distansutbildning och gläds åt utvecklingen.

Sammantaget förväntas tilldelningen bidra till en ökning av antalet utbildningsplatser på AcadeMedias yrkeshögskolor till mellan 9 000 och 10 000 hösten 2021. Vid höststarten 2020 gick cirka 7 700 studerande på AcadeMedias yrkeshögskolor, vilket tidigare kommunicerats. AcadeMedias yrkeshögskolor utgjorde 26 procent av segmentets omsättning under första kvartalet 20/21. Den ekonomiska effekten realiseras först när elever har rekryterats till utbildningarna.

Fakta: MYH:s ansökningsomgång 2020

Av de totalt 1482 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildningar har myndigheten beviljat 484. Sett till antalet utbildningsplatser rör det sig om fler än någonsin tidigare, närmare 40 000. Sammanräknat med tidigare års beslut omfattar yrkeshögskolans totala utbud nu drygt 128 000 utbildningsplatser med slutår 2021 och framåt. Det innebär att utbudet ökar med 12 procent. 

Störst ökningar har skett inom utbildningsområdet teknik och tillverkning. Det är även det utbildningsområde med flest tilldelade utbildningsplatser. Det är arbetsmarknadens behov som styr när MYH beslutar om vilka utbildningar som ska starta.

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

För mer information, kontakta:
Christer Hammar, chef för segment vuxenutbildning
Telefon: +46 70 377 45 00
E-post:
christer.hammar@academedia.se

Hanna Clausén, IR ansvarig
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

 

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 600 medarbetare på vå

ra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 182 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se