Ann-Marie Begler att föreslås som ny styrelseledamot i AcadeMedia

Report this content

AcadeMedias valberedning kommer att föreslå att Ann-Marie Begler väljs som ny styrelseledamot på AcadeMedias årsstämma den 26 november 2020. Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2020 kommer att presenteras i samband med kallelsen.

Ann-Marie Begler har relevant erfarenhet från utbildningsområdet inte minst genom sitt arbete som generaldirektör för Skolinspektionen under cirka sju års tid. Beglers gedigna erfarenhet av offentlig verksamhet bedöms även vara en stor tillgång för AcadeMedias verksamhet.

En presentation av Ann-Marie Begler följer nedan. Så snart kallelse till årsstämman 2020 sker kommer en mer utförlig presentation att hållas tillgänglig under Årsstämma 2020 https://corporate.academedia.se/.

Ann-Marie Begler

Ann-Marie Begler är född 1954 och har en socionomexamen från Socialhögskolan i Stockholm. Begler har tidigare bland annat varit generaldirektör för Skolinspektionen (2008-2015), generaldirektör för Försäkringskassan (2015-2018), vice rikspolischef samt ordförande i organisationskommittén för inrättande av Skolinspektionen. Begler är för närvarande generaldirektör i Regeringskansliet och är även utnämnd som styrelseordförande för Ersta Sköndal Bräcke högskola, styrelseledamot i Legilexi samt ledamot i Byggmarknadskommissionen, Sjukvårdens ledarskapsakademi och GS A-kassa.

För mer information kontakta:
Rune Andersson, Valberedningens ordförande

Telefon: +46 40 98 77 10
E-post:
valberedning@academedia.se

Jonas Nordström, chefsjurist
Telefon: +46 72 217 48 35
E-post:
jonas.nordstrom@academedia.se

Hanna Clausén, IR-kontakt
Telefon: +46 70 587 97 67
E-post:
hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 600 medarbetare på våra 661 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 182 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se