Bokslutskommuniké 2002 AcadeMedia AB (publ)

Report this content

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 ACADEMEDIA AB (PUBL) 29 januari 2003 · Nettoomsättningen för helåret 2002 minskade med 10,3% till 88,4 Mkr ( 98,6 Mkr). · Rörelseresultat för helåret 2002 uppgår till -27,2 Mkr (-24,1 Mkr). · Nettoresultat uppgår till -24,8 Mkr (-22,7 Mkr). · Kostnaderna kommer att reduceras med 23 Mkr på årsbasis, dock med effekt först under kvartal 2, 2003. · Med vidtagna åtgärder och erhållna order, bedöms att verk- samheten skall kunna leverera ett positivt resultat för 2003. · Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning utgår för 2002. · Ordervärdet per årsskiftet uppgår till 51 Mkr för 2003 (51 Mkr) och för de följande två åren uppgår ordervärdet till 26 Mkr (11 Mkr). · Leverans av tecknade ramavtal i Danmark påbörjades i december 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/29/20030129BIT00720/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/29/20030129BIT00720/wkr0003.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar