Förändring av antalet aktier och röster i AcadeMedia

Report this content

Antalet aktier och röster i AcadeMedia AB har under mars 2021 ökat som en följd av inlösen av teckningsoptioner inom ramen för det teckningsoptionsprogram för koncernledningen som infördes vid årsstämman den 24 november 2017 (Teckningsoptionsprogrammet 2017/2021). Totalt har antalet aktier och röster ökat med 10 000 stamaktier och lika många röster.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 105 558 345 aktier i AcadeMedia. 105 352 440 aktier är stamaktier med en röst per aktie och 205 905 aktier är C-aktier med en tiondels röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget är 105 373 030,5.

För mer information, kontakta:
Hanna Clausén, IR-ansvarig

Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Jennie Thingwall, Bolagsjurist
Telefon: +46 76 14 111 59
E-post: 
jennie.thingwall@academedia.se  

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 600 medarbetare på våra 661 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 182 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdag den 31 mars 2021 kl. 08:00.