• news.cision.com/
  • AcadeMedia AB/
  • Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – december 2020/21

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – december 2020/21

Report this content

Den 3e februari klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det andra kvartalet 2020/21. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Katarina Wilson.Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via telefonkonferensen.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:
SE: +46 8 50558353
UK: +44 33 3300 9034
US: 1 833 5268 382

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/academedia-q2-2021

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via:
https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/.

Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

Välkomna!

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 600 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 182 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se