Jan Bernhardsson föreslås som ny styrelseledamot i AcadeMedia

Report this content

AcadeMedias valberedning kommer att föreslå att Jan Bernhardsson väljs som ny styrelseledamot på AcadeMedias årsstämma den 30 november 2021. Anki Bystedt har meddelat att hon på egen begäran kommer att lämna styrelsen. Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2021 kommer att presenteras i samband med kallelsen.

Jan Bernhardsson har gedigen erfarenhet av att utveckla och driva en internationell tjänstekoncern, bland annat från sin tid som VD och koncernchef för SF Bio/NCG samt som vice VD för AMC Entertainments verksamhet i Europa. Jan Bernhardssons erfarenhet av företagsförvärv samt hans erfarenhet av verksamhetsstyrning på en delvis politiskt styrd marknad bedöms också vara en stor tillgång för AcadeMedias verksamhet.

En presentation av Jan Bernhardsson följer nedan. Så snart kallelse till årsstämman 2021 sker kommer en mer utförlig presentation att hållas tillgänglig under Årsstämma 2021 https://academedia.se/investerare/.

Jan Bernhardsson
Jan Bernhardsson är född 1962 och har bland annat genomfört ekonomi- och juridikstudier vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås, företagsintern utbildning vid IMD Business School, Duke University samt SSE Executive Education.

Bernhardsson har tidigare varit vice VD (EVP) för AMC Europe:s Europaverksamhet (2017-2019), operativ chef (COO) för ODEON Cinemas Group (2017-2019), VD och koncernchef för Nordic Cinema Group (2013-2017), VD och koncernchef för SF Bio AB (1998-2013), CFO för AB Svensk Filmindustri (1996-1998) samt haft ett antal uppdrag som styrelseordförande i diverse bolag. Bernhardsson är för närvarande styrelseordförande i AB Svensk Filmindustri och Chiffer Media AB, samt styrelseledamot i Bonnier Books AB.

För mer information kontakta:
Rune Andersson, Valberedningens ordförande

Telefon: +46 40 98 77 10
E-post:
valberedning@academedia.se

Jonas Nordström, chefsjurist
Telefon: +46 72 217 48 35
E-post:
jonas.nordstrom@academedia.se

Hanna Clausén, IR-kontakt
Telefon: +46 70 587 97 67
E-post:
hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 100 medarbetare på våra drygt 680 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2021 kl 08:00 CEST