AcadeMedia ett av Sveriges mest jämställda börsbolag

Report this content

AcadeMedia är det fjärde mest jämställda börsbolaget i Sverige enligt stiftelsen Allbrights årliga jämställdhetsrapport. AcadeMedia klättrar därmed rejält från plats 34 föregående år.

I år finns 64 börsbolag av totalt 333 bolag med på Allbrights jämställda börslista, att jämföra med 47 bolag under fjolåret.

- Det här resultatet är väldigt glädjande och det visar att AcadeMedia kommit en bra bit på väg när det gäller att öka jämställdheten och mångfalden. Vi är inte i mål utan fortsätter vårt arbete med att få jämn representation på ledande positioner. Det är viktigt att våra barn, elever och vuxenstuderande har förebilder i klassrummen som speglar hur samhället ser ut på riktigt, säger Marcus Strömberg, vd AcadeMedia.

Enligt rapporten är andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper nu uppe i 24 procent, vilket är en ökning med endast en procentenhet jämfört med fjolåret. Ett av fem börsbolag har idag fortfarande inte en enda kvinna i ledningsgruppen. Några bolag utmärker sig dock positivt. Inom AcadeMedia är sex kvinnor och fyra män representerade i koncernledningen. Av sju ordinarie styrelseledamöter är tre kvinnor och fyra män. AcadeMedia placerar sig därmed på fjärde plats av totalt 333 bolag i Allbrights kartläggning av näringslivets ledningsgrupper och styrelser gällande jämställdhet.  

- Rapporten visar på en förändring och att vi är på rätt väg. Jämställdhet och mångfald måste vara en central fråga när vi utvecklar vår verksamhet och kompetensförsörjer, annars får vi inte tillgång till hela arbetsmarknaden. Jämställda arbetsplatser är kvalitetsstämpel och en konkurrensfördel för arbetsgivare som letar efter kompetenta medarbetare, säger Lisa Oldmark HR-direktör AcadeMedia.

Anders Porelius, presschef

Tel:073 08 94 380

anders.porelius@academedia.se

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.  Alla drygt 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

Prenumerera

Media

Media