Rekordstor tilldelning för AcadeMedias yrkeshögskolor

Report this content

AcadeMedias yrkeshögskolor får större tilldelning av utbildningar än någonsin tidigare. Totalt handlar det om 80 planerade utbildningsstarter - en ökning med 29 utbildningar jämfört med föregående år. Sammanlagt tilldelas AcadeMedias yrkeshögskolor 7660 nya utbildningsplatser. Det står klart efter att Myndigheten för yrkeshögskolan meddelat vilka ansökningar som beviljats.Från 2021 och framåt har Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som mål att utöka antalet utbildningsplatser nationellt till ca 50 000 årsplatser, att jämföra med de 44 000 årsplatser som skulle blivit effekten av den tidigare tänkta femtioprocentiga ökningen mellan 2018-2022. Ökningen beror på regeringens tillfälliga satsningar med anledning av pandemin.

- Vi står inför ett allvarligt läge i Sverige med historiskt hög arbetslöshet. Yrkeshögskolans utbildningar är viktiga för att vi ska klara samhällsutmaningarna framöver. Vi är mycket glada efter dagens besked som innebär att vi kommer kunna erbjuda fler deltagare möjligheten att studera till ett yrke med goda chanser till jobb efter utbildningen, säger Christer Hammar, chef för AcadeMedia vuxenutbildning.

Rekordmånga vill bedriva yrkeshögskola

I år har MYH mottagit 1482 ansökningar om att bedriva utbildningar inom yrkeshögskola, 35 procent fler ansökningar än de senaste två åren. Totalt har 484 ansökningar beviljats. Vissa utbildningar försvinner och andra tillkommer beroende på vilka kompetenser som arbetslivet efterfrågar.

- Dagens tilldelning innebär att vi kommer starta flera nya utbildningar som länge efterfrågats av näringslivet. Ett exempel är projektledare inom måleri, som är en unik utbildning vi tagit fram tillsammans med branschorganisationen Måleriföretagen i Sverige, säger Anette Wahlgren, verksamhetschef Hermods Yrkeshögskolor.

I årets ansökningsomgång har MYH prioriterat utbildningar inom Teknik och tillverkning samt Ekonomi administration och försäljning. Även utbildningar inom Hälso- och sjukvård samt socialt arbete ökar med tusentals nya utbildningsplatser inom olika vårdyrken.

- Vi kommer kunna erbjuda många utbildningar inom de områden som myndigheten prioriterar. På Teknikhögskolan har vi exempelvis fått nya utbildningar till IT-säkerhetsspecialist och mätningsingenjör för järnväg. Inom Vårdyrkeshögskolan ökar vi utbildningsplatser på vår specialistutbildning inom instrument- och sterilteknik som är speciellt angeläget just nu, säger Helena Matthews, verksamhetschef för Affärshögskolan, Teknikhögskolan och Vårdyrkeshögskolan.

I denna ansökningsomgång var 33 procent av de tilldelade platserna distansutbildning. Det är ökning mot förra året då var fjärde utbildningsplats var en distansutbildning.

Fakta

Om AcadeMedias verksamheter inom yrkeshögskola
Inom AcadeMedia bedrivs yrkeshögskoleutbildningar inom Teknikhögskolan, Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan, The Game Assembly, Hermods, KompetensUtvecklingsInstitutet, Sälj & Marknadshögskolan, EC Utbildning, Movant och KYH.

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör, 

paula.hammerskog@academedia.se

0733-334 87 50

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.

Alla drygt 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

Media

Media