“Snacka om läxan” lanseras av skolor i Kristianstad

Report this content

Idag lanseras snackaomläxan.se - en digital läxhjälp för alla gymnasieelever i Kristianstad. Initiativet kommer från lärare på fem gymnasieskolor i stan som tillsammans utvecklat den digitala tjänsten för elever som behöver hjälp med skolarbete och läxläsning.

Det är gymnasieskolorna Framtidsgymnasiet, Drottning Blanka, LBS Kreativa Gymnasiet, NTI Gymnasiet och Praktiska Gymnasiet i Kristianstad som varit med och utvecklat den digitala läxhjälpen med stöd från sina huvudmän. Det var när lärarna märkte att eleverna fick ta ett större ansvar för sitt skolarbete under coronapandemin som de fick idén till den digitala läxhjälpen. 

– Det kan vara svårt för eleverna att få hjälp när de inte är i skolan lika ofta och mycket som förut. Vi såg att det fanns ett behov, därför har vi gått samman för att utveckla och bemanna digital läxhjälp som är kostnadsfri och öppen för alla elever, säger Joakim Eliasson, biträdande rektor på Praktiska  Kristianstad. 

Tjänsten lanseras den 10 mars och kommer att vara tillgänglig terminen ut. Varje onsdag kl 17-20 erbjuds läxhjälpen till elever som bokat tid på www.snackaomlaxan.se. Behöriga lärare i svenska, engelska och matematik från de fem gymnasieskolorna svarar på den digitala läxhjälpen. Under pilotprojektet kommer 120 bokningsbara tillfällen att erbjudas varje vecka. 

– Det finns många elever som inte kan få stöd hemifrån med sitt skolarbete. Detta är ytterligare ett sätt att säkerställa att fler elever kan få stöd och hjälp av lärare och på så sätt nå målen med sin utbildning, säger Marcus Trieb, rektor på Drottning Blanka Kristianstad. 

Fakta: snackaomläxan.se

Läxhjälpen är tillgänglig för alla gymnasieelever i Kristianstad och bokas på www.snackaomlaxan.se. Behöriga lärare i svenska, engelska och matematik hjälper eleverna via videochatt varje onsdag kl 17-20. Tjänsten är ett pilotprojekt som har utvecklats av Framtidsgymnasiet, Drottning Blanka, LBS Kreativa Gymnasiet, NTI Gymnasiet och Praktiska Gymnasiet i Kristianstad och som finansieras av AcadeMedia.

Jenny Wahlberg, kommunikationschef

073-0787182

jenny.wahlberg@academedia.se

 

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Alla drygt 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

Media

Media