STORA SKILLNADER NÄR YOUNG PROFESSIONALS I NORDEN VÄLJER ARBETSPLATS

BRA CHEF ELLER TREVLIGA KOLLEGOR – VAD ÄR VIKTIGAST?

Young professionals i Sverige värderar en bra chef och ett gott ledarskap allra högst när de väljer arbetsplats. Men det är vi ensamma om, i alla fall i Norden. I våra grannländer är det istället trevliga arbetskollegor och bra stämning som väger tyngst. Det visar Academic Works årliga rapport ”Young Professional Attraction Index (YPAI)”, genomförd tillsammans med Kantar Sifo.

Nära 14 500 nordiska akademiker i början av karriären, så kallade young professionals, har deltagit i undersökningen, som visar på stora skillnader i Norden kring vad vi prioriterar vid val av arbetsplats. Medan young professionals i Sverige i första hand letar efter arbetsplatser präglade av starkt ledarskap, är motsvarigheten i våra grannländer i första hand ute efter arbetsplatser med trevliga arbetskollegor och bra stämning.

– Bland målgruppen i Sverige anses chefen ha en central roll i många av de andra faktorerna som också hamnar högt upp på årets lista, till exempel att driva den personliga utvecklingen hos medarbetarna och skapa trevlig stämning på arbetsplatsen. Young professionals i Sverige har insett att utan chefen fungerar inte övriga delar heller, och det är därför inte konstigt att chefen och ledarskapet landar på förstaplats här i Sverige i år, säger Isabelle Ahlman, Insights Manager på Academic Work.

Det land som sticker ut mest är Danmark, där man värderar trevliga arbetskollegor och bra stämning betydligt högre än övriga länder i Norden (73 procent). Young professionals i Danmark är även ensamma om att värdesätta arbetsplatsens geografiska läge (45 procent) och möjlighet till flexibel arbetstid (41 procent) som topp tre viktigaste kriterierna när de väljer arbetsplats.

Norge och Finland är de länder som liknar varandra mest. Där är det trevliga kollegor och bra stämning som är viktigast vid val av arbetsgivare, följt av ”goda utvecklingsmöjligheter” på andra plats, och ”bra lön och förmåner” på tredje plats.

– Det går inte längre att använda ett och samma budskap till samtliga målgrupper i Norden. Arbetsgivare måste därför lära sig att kommunicera utifrån principen; olika målgrupper, olika budskap, olika kanaler. Till exempel ser vi i resultatet att danskarna vill ha närhet till hemmet och norrmännen vill ha utvecklingsmöjligheter. Då är det viktigt att utvärdera om man har med dessa budskap i sin kommunikation mot dessa, säger Svante Randlert, Business and People Advisor på Academic Work.


YPAI 2017:
Vad är viktigast när du väljer arbetsplats?

Sverige Norge Danmark Finland
1. Bra chef/ ledarskap (62%)
2. Trevliga arbetskollegor och bra stämning (61%)
3. Bra lön och förmåner (56%)
1. Trevliga arbetskollegor och bra stämning (65%)
1. Goda utvecklingsmöjligheter (65%)
2. Bra lön och förmåner (54%)
2. Bra chef / ledarskap (54%)
1. Trevliga arbetskollegor och bra stämning (73%)
2. Geografiskt läge / närhet till hemmet (45%)
3. Flexibel arbetstid (41%)
1. Trevliga arbetskollegor och bra stämning (63%)
2. Goda utvecklingsmöjligheter (61%)
3. Bra lön och förmåner (48%)FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Svante Randlert
Business and People Advisor
Tel: +46 8 120 522 20
Mob: +46 708 99 88 34
E-mail: svante.randlert@academicwork.se

Isabelle Ahlman
Insights Manager, Academic Work
Tel: +46 8 562 467 33
Mob: +46 70 166 59 15
E-mail: isabelle.ahlman@academicwork.seOM YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX (YPAI):
Academic Work har, tillsammans med Kantar Sifo, skapat ett modernt mått på arbetsgivares attraktivitet bland svenska studenter och akademiker i början av karriären – Young Professional Attraction Index (YPAI). Nära 14 500 personer deltog i studien i de nordiska länderna 2017. Med hjälp av YPAI vill Academic Work inspirera landets arbetsgivare att bygga relevanta, starka och moderna arbetsgivarvarumärken. Undersökningen, som genomförs av Kantar Sifo och Kantar Gallup i Academic Works databas, inkluderar frågor om vad som är viktigt när man väljer arbetsgivare. Svarsalternativen har målgruppen själv definierat i Academic Works egen förstudie, något som är ovanligt i liknande studier och ger oss en möjlighet att snabbt se trendförändringar hos målgruppen.


OM ACADEMIC WORK:
Academic Work grundades 1998. Vi rekryterar och hyr ut akademiker som fortfarande studerar, eller som är i början av karriären – young professionals. Academic Work finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Schweiz. I Sverige har vi 16 kontor – i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Linköping, Västerås, Gävle, Örebro, Sundsvall, Umeå, Luleå och på Arlanda-flygplats utanför Stockholm. 2016 omsatte Academic Work 2 miljarder kronor i Sverige och totalt 2,5 miljarder kronor i koncernen. På våra kontor i Sverige är vi fler än 500 personer som jobbar heltid och vi får bra hjälp från våra drygt 350 deltidsanställda assistenter. Under 2016 jobbade fler än 15 000 konsulter via oss ute hos någon av våra kunder. www.academicwork.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media