Acando använder AR för att digitalisera delar av produktionen hos TMD Friction

Acando och dotterbolaget Brickmakers har digitaliserat det första steget i tillverkningen av bromsbelägg hos företaget TMD Friction. Detta har gjorts med hjälp av interaktiva 3D-projektioner baserade på augmented reality.

TMD Friction Services, ett ledande företag inom bromsbeläggsteknologi, bad Acando och Brickmakers att skapa en prototyp på en lösning för att digitalisera tillverkningen av bromsbelägg. Det avgörande första processteget vid tillverkning av bromsbeläggningar – blandning och vägning av de enskilda råvarorna – valdes för en första prototyp. Med hjälp av prototypen ville man komma fram till hur interaktionen mellan de olika enheterna i processen kan ske på ett mer ergonomiskt och effektivt sätt. Dessutom ville man förenkla och accelerera processtegen, och samtidigt skydda dem mot obehörig åtkomst.

Med hjälp av Microsoft HoloLens AR-glasögon har Acando och Brickmakers utvecklat en "Virtual Weighing"-app för att digitalisera det första processteget. Appen projekterar ett interaktivt 3D-gränssnitt på de olika arbetsområdena, vilket ger medarbetarna all information de behöver för att utföra sitt arbete samtidigt som de håller händerna fria. Navigering sker genom modern styrning med hjälp av rösten, ögonen och gester. En integrerad streckkodsläsare används för att välja rätt råmaterial, så att det kan identifieras entydigt och effektivt eliminera risken för förvirring. Interaktiva vågor visar kontinuerligt vilka material och kvantiteter som har lagts till blandningen.

- Med ”Virtual Weighing”-appen har Acando och Brickmakers fullt ut uppfyllt våra förväntningar. Informationen förblir skyddad mot obehörig åtkomst, samtidigt som ergonomi och våra anställdas rörlighet maximeras. Den öppna kommunikationen och det flexibla och fokuserade tillvägagångssättet har gjort partnerskapet framgångsrikt, säger Richard Diez-Holz på TMD Friction Services. 

För mer information vänligen kontakta:
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
Anja Altenburg, Marketing Manager Acando GmbH, +49 (0)40 822259-205, anja.altenburg@acando.de

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2 000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om Brickmakers:
Brickmakers GmbH är baserat i Koblenz, Tyskland, och specialiserar sig på digitalisering med särskild inriktning på utveckling av mobila applikationer och webbaserade lösningar.

Om TMD Friction:
TMD Friction är en av världens ledande tillverkare av bromsbelägg för fordonsindustrin och bromsindustrin. Med cirka 5 000 anställda över hela världen finns koncernen på fyra platser i Tyskland och ytterligare anläggningar i Europa, USA, Brasilien, Mexiko, Kina, Japan och Sydafrika.

Om oss

Acando is now a part of CGI

Prenumerera