Acando delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Kvartalet 1 april - 30 juni 2018

 • Nettoomsättning 736 MSEK (613)
 • Rörelseresultat 74 MSEK (55)
 • Rörelsemarginal 10,1 % (9,0 %)
 • Resultat efter skatt 56 MSEK (41)
 • Resultat per aktie 0,54 SEK (0,40)

Ackumulerat 1 januari - 30 juni 2018

 • Nettoomsättning 1 439 MSEK (1 234)
 • Rörelseresultat 151 MSEK (130)
 • Rörelseresultat före engångskostnader 155 MSEK
 • Rörelsemarginal 10,5 % (10,5 %)
 • Resultat efter skatt 115 MSEK (95)
 • Resultat per aktie 1,11 SEK (0,93)
 • Likvida medel 27 MSEK (56)

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Andra kvartalet 2018 har fortsatt att utvecklas väl. Jämfört med samma period föregående år växer vi med 20 procent och för första halvåret är tillväxten 17 procent. Rörelseresultatet växer i kvartalet med 35 procent och det operativa rörelseresultatet uppgår för första halvåret till 155 MSEK, det högsta i Acandos historia för ett första halvår. Samtliga geografier bidrar med både tillväxt och ökande vinst. Samtidigt har vi potential att ytterligare kapitalisera på den goda marknad där vi verkar, framförallt genom att fortsätta vara ett attraktivt bolag för de mest talangfulla medarbetarna. Vårt traineeprogram fortsätter att attrahera talanger och under sommaren har vår största kull någonsin påbörjat sin resa på Acando. Vi är stolta över att de valt oss.

Världen runt oss drivs allt snabbare av de möjligheter teknologi ger. Samtidigt är förståelse för mänskliga beteenden och tillämpning i vår vardag avgörande för att skapa den bästa lösningen. Regulatoriska krav och vikten av att skapa uthållig samhällsnytta blir allt viktigare komponenter i många av våra uppdrag.   Acandos strategi, att vara ”Technology Driven and Behavior Centric” har fortsatt hög relevans och vi fortsätter fördjupa och bredda vårt erbjudande för att bibehålla den relevansen i en snabbt föränderlig värld.

Under kvartalet lanserades en helt ny lösning för en av Acandos största kunder inom Retail eller detalj-handelssegmentet, helt byggd på molnbaserade komponenter med både butiks- och nätbaserad handel, ett projekt genomfört på rekordkort tid. Det är ett av många exempel på hur kombinationen av systemintegrationsförmåga, agila arbetssätt och insikter kring branschspecifika utmaningar kan kombineras för att korta ledtider och skapa skalbara lösningar.

Snabbhet i implementation och hantering av insikter från tillgänglig data blir allt viktigare för våra kunder. Genom förvärvet av September BI i Norge får vi tillgång till en etablerad informations- och analysplattform specifikt anpassad för retailbranschen och möjlighet att växa i det segmentet både i Norge och i övriga geografier. Acandos satsning på molnbaserade affärssystem förstärks också genom förvärvet av Alterview, som tillsammans med Acandos egen verksamhet skapar den ledande partnern för implementation av Netsuitelösningar i norra Europa.

Hälsosektorn är en av Acandos snabbast växande segment, och vi är stolta över att bidragit till digitalisering och automation av processerna för patienter i Norge. Projektet har förutom att skapa kostnadseffektivitet och snabbare hantering också gett större likabehandling. Ett av många exempel på hur teknologi inte bara ger effektivitet och nya möjligheter utan också skapar större värden.

Denna information är sådan information som Acando AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018 klockan 08:00 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och CEO, +46 8 699 70 00
Anneli Lindblom, CFO, +46 8 699 70 00

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2 000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando is now a part of CGI

Prenumerera