Acando får ännu en utmärkelse från Microsoft

För femte gången prisas Acando för sina framgångar inom Microsoft Dynamics genom att tilldelas medlemskap i Microsoft Dynamics President’s Club.  På global nivå är det endast fem procent av alla Microsofts Dynamics-partner som lyckas kvalificera sig för denna utmärkelse. Acando är en av Microsofts största implementationspartner av Dynamics CRM och Dynamics AX i Norden och har erhållit medlemskapet tack vare god tillväxt, högkvalitativ leverans samt kundfokus.

Microsoft Dynamics erbjuder flexibla affärslösningar som är anpassade efter vad företag och organisationer behöver för att snabbt fatta beslut och agera för att vara framgångsrika. Acandos omfattande förståelse av Microsoft Dynamics-plattformen kombinerat med deras konsulters branschkunskaper gör att Acando kan tillhandahålla innovativa lösningar och tjänster och därmed skapa värde för kunderna, säger Mariette Larsson, Dynamics-chef, Microsoft Sverige.

Acando är ett av de företag på den svenska marknaden som har längst och bredast erfarenhet av Microsoft Dynamics. Acando erbjuder såväl paketerade tjänster kring implementationen av Microsofts Dynamics-produkterna som egenutvecklade tilläggsmoduler och branschlösningar. Hos Acando finns några av Sveriges mest erfarna konsulter inom Dynamics och vi har en mycket god historik av att leverera lyckade implementationsprojekt till företag baserat på Dynamics AX och Dynamics CRM.

Denna utmärkelse är ännu ett är ett kvitto på vår förmåga att kombinera Microsofts olika standardlösningar till väl integrerade helheter som genererar kundnytta, säger Björn Olofsson, vice president, Acando.

Microsoft Dynamics AX är ett integrerat affärssystem som automatiserar processer för ekonomihantering, kundrelationer, leveranskedjor samt har verktyg för att bland annat ta fram beslutsunderlag.

Microsoft Dynamics CRM är ett lättanvänt kundhanteringssystem med funktioner för sälj- och marknadsstöd, serviceärenden och rapportgenerator.

Microsoft Dynamics CRM Online är kundhanteringssystemet i molnet som hjälper företag att öka försäljnings- och marknadsproduktiviteten och som i kombination med Microsofts övriga helt integrerade produktivitetsverktyg hjälper användarna att jobba mer effektivt.

Microsoft utsåg tidigare i år Acando till årets Business Intelligence Partner.

För mer information:
Björn Olofsson, Vice president Acando, telefon: 0730 21 13 84, e-post: bjorn.olofsson@acando.com

Acando är ett management- och IT-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare skapar affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och IT. Mätbara förbättringar och resultat skapas genom att kombinera strategi, affärskunnande och teknik. Bolaget har 1800 konsulter inom management consulting, IT och affärssystem fördelade på 18 kontor i Sverige, Tyskland, Norge, Finland och England. Acando är noterat på NASDAQ OMX Nordic. www.acando.se

Taggar:

Om oss

Acando is now a part of CGI

Prenumerera