Acando förvärvar Alterview Net Solution

Report this content

Acando stärker sin befintliga NetSuite-verksamhet med marknadens mest erfarna NetSuite-bolag, Alterview Net Solution. Alterview har mer än 10 års erfarenhet av NetSuite och tillsammans med Acandos verksamhet skapas Sveriges största och mest erfarna NetSuite-organisation. Den nya sammanslagna verksamheten, blir drygt 30 personer från övertagandet 1 september.

- Acando har en mycket stark position inom affärssystem sedan tidigare och vi vill nu utnyttja vår spetskompetens inom affärssystem till att ytterligare accelerera tillväxt inom NetSuite. Vi har sett ett snabbt ökande intresse för plattformen under det senaste året och kommer med förvärvet av Alterview skapa ett fundament för fortsatt expansion både inom och utanför Sverige, säger Christer Norrman, Sverigechef för Acando.

- Förvärvet innebär inte enbart att Acando förstärker sin NetSuite-verksamhet i numerär och erfarenhet av plattformen, utan Acando får även tillgång till egna paketeringar och SuiteApps som kan användas till att snabbt skapa kundnytta och förkorta implementationstider, säger Eva Sandberg, SVP Acando. 

För mer information vänligen kontakta:
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
Eva Sandberg, Head of Enterprise Consulting and Solutions, +46 (0)73 021 1487, eva.sandberg@acando.com

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2 000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om NetSuite:
NetSuite är ett modernt molnbaserat affärssystem som passar växande företag såväl som medelstora företag och koncerner. NetSuite ägs sedan 2016 av Oracle och är världens första affärssystem i molnet med över 40 000 kunder och började redan 1998 med ”ERP over the internet”. Den största kundgruppen är snabbt växande bolag som behöver ett skalbart system med stor funktionell bredd och som går att konfigurera för att möta framtida behov och snabba tillväxttakt på en global marknad.