Acando hjälper kycklingproducent att kommunicera med uppfödare

Acando skapar ett modernt mobilanpassat gränssnitt till en marknadsledande kycklingproducent. Det nya gränssnittet förstärker producentens ställning på marknaden och förenklar kommunikationen med uppfödare.

Producenten förser dagligvaruhandeln och storhushåll med kycklingprodukter och har en rad uppfödare knutna till sig. För att produktionen ska kunna fortgå är kommunikationen partnerna emellan oerhört viktig. Kommunikationen, som tidigare skett via främst mejl och telefonsamtal, ska nu istället ske med hjälp av ett modernt och mobilanpassat gränssnitt.

- Acando har anlitats av kycklingproducenten för att digitalisera kommunikationsprocessen. Med den nya lösningen kommer kunden kunna lägga upp planer för produktion som uppfödarna enkelt kan godkänna. All kommunikation med uppfödarna samlas dessutom på samma ställe, säger Mårten Henriksson, konsult på Acando.

För att inte bara skapa effektiv kommunikation, utan även göra producenten mer attraktiv hos olika kycklinguppfödare, har Acando fokuserat mycket på hur uppfödarna vill kommunicera och de har agerat kravställare i projektet.

För mer information vänligen kontakta:
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
Anders Lundgren, Head of Digital Core, +46 (0)72 158 1312, anders.lundgren@acando.com

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1700 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm.