Acando innoverar datadriven företagshälsovård tillsammans med Avonova

Acando har tecknat avtal med Avonova Företagshälsa för att utveckla en helt ny typ av datadrivna tjänster inom företagshälsovård. Avonova är en av Sveriges ledande aktörer inom företagshälsa och bedriver kontinuerlig utveckling av sina tjänster utifrån de nya digitala möjligheterna. Genom åren har man arbetat upp en stor tillgång på data om yrkesarbetandes hälsa, vilken nu ska användas som bas för innovativ affärsutveckling.

- Det vi gör nu är att utveckla en helt ny typ av tjänster som kommer att ge våra kunder unika möjligheter att proaktivt arbeta med personalens hälsa och välmående, säger Jörgen Malmenskog, VD på Avonova. 

Genom att använda teknik såsom Big Data, Machine Learning och Advanced Analytics via molnet är det idag möjligt att ta fram faktabaserade analyser och därmed möjliggöra tjänster som tidigare krävde enorma investeringar.

- Med vår kombination av kompetens inom AI och avancerad analys, samt digital affärsutveckling, hälsovård och service design kommer vi att tillsammans med Avonova definiera om begreppet företagshälsovård. Kom ihåg var ni först läste om den datadrivna företagshälsovården, säger Magnus Björk, Head of Analytics på Acando.

Arbetet är nu uppstartat och de första tjänsterna kommer att testas under året. Förutom datadriven tjänsteutveckling kommer Acando även att bistå Avonova inom områden som Business Intelligence och digital arbetsplats. 

För mer information
Magnus Björk, Head of Analytics, +46 (0)76 820 1348, magnus.bjork@acando.com
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando is now a part of CGI

Prenumerera