Acando lanserar ny tjänst för molnbaserad analys

Report this content

Acando lanserar nu Darwin for Cloud, nästa evolution av det framgångsrika ramverket Darwin, som förenklar analys av stora mängder komplexa data. Hela plattformen kan enkelt integreras med marknadsledande moln-plattformar, såsom Microsoft Azure. Därmed läggs grunden för en helt tjänstebaserad leverans, utan krav på licenser eller hårdvara.

Darwin for Cloud är motorn som driver resan mot en molnbaserad plattform med stöd för tekniker som predictive analytics och machine learning. Med Darwin for Cloud skapas datasjöar och datalager som svarar upp mot dagens krav på både snabbrörlighet och bearbetningskraft. Det öppnar exempelvis upp möjligheten till analys av kundbeteenden och uppkopplade produkter, och gör det möjligt att förutse eskalerande sjukdomsförlopp och maskiners servicebehov.
 

- Darwin for Cloud och Microsoft Azure skapar tillsammans en snabbrörlig, skalbar och kraftfull plattform för att möjliggöra den moderna datadrivna organisationen. Darwin har funnits i många år och vi har ett stort antal kunder som nu får möjlighet att bearbeta sin data i Microsofts molnbaserade ekosystem av tjänster för avancerad analys, säger Magnus Björk, Head of Analytics, Acando.

För mer information vänligen kontakta:
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
Magnus Björk, Head of Analytics, +46 (0)76 820 1348, magnus.bjork@acando.com

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1700 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm.