Acando säkerställer GDPR-efterlevnad hos global tillverkare

I maj ska alla företag, myndigheter och organisationer ha anpassat sin persondatahantering till den nya dataskyddsförordningen GDPR. Acando har fått i uppdrag att hjälpa en global tillverkare av skogs-, park- och trädgårdsprodukter med sin GDPR-efterlevnad.

För att anpassa företagets persondatahantering efter kraven från GDPR, måste flera delar av verksamheten ses över. Acando kommer dels att ta fram och designa nya processer utifrån de krav som GDPR ställer. Dessutom görs en gapanalys på ett antal kritiska system för att förstå vilken påverkan GDPR och de nya processerna kommer att ha på systemen. Acando ska utöver detta se över alla kritiska avtal för att förstå hur dessa behöver anpassas för att leva upp till GDPR-kraven.

En GDPR-förvaltningsenhet, som Acando hjälper företaget att sätta upp, ska sedan säkerställa långsiktig efterlevnad av GDPR samt se till att företaget förvaltar och utvecklar relevanta arbetssätt.

- Acando bedriver dessutom förändringsledning inom projektet, för att göra införandet av de nya arbetssätten så smidigt som möjligt, säger Staffan Willstrand, VP Consulting West på Acando.

För mer information vänligen kontakta:
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
John Karnblad, Senior Vice President West, +46 (0)73 082 5114, john.karnblad@acando.com

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1900 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando is now a part of CGI

Prenumerera