Acando skapar en bättre användarupplevelse på telenor.se

Report this content

Acando har fått i uppdrag att ta fram en ny frontend-lösning för telenor.se. Lösningen ska ge större flexibilitet och möjligheter till en bättre användarupplevelse.

Telenor är i behov av en frontend-lösning på telenor.se, som lever upp till de krav som verksamheten ställer på flexibilitet, skalbarhet och prestanda. Därtill vill företaget ha möjligheten att anpassa gränssnittet så att det går i linje med besökarnas önskemål, krav och förväntningar avseende användarupplevelsen. Telenor vill därför ta fram en lösning för att kunna driva telenor.se i önskad riktning framöver. I ett första steg initierade Acando ett projekt där man samlade in kraven, identifierade rätt väg att gå, satte upp en prototyp, utvärderade och slutligen presenterade en rekommendation och frontend-strategi för den nya lösningen på telenor.se. I ett andra steg ska Acando tillsammans med befintligt utvecklingsteam hos Telenor, implementera den nya lösningen.

- Lösningen ska agera vägvisare för samtliga delar inom Telenors webbaserade användargränssnitt, säger Carl Tottie, ansvarig för Digital Execution, Acando Business Design Studio. 

För mer information vänligen kontakta:
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
Mats Alerius, Head of Digital Acceleration, +46 (0)70 610 1575, mats.alerius@acando.com

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1900 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om Telenor:
Telenors historia sträcker sig mer än 160 år tillbaka i tiden och vi har varit verksamma i Sverige sedan 2005. Internationellt finns Telenor på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien med över 200 miljoner kunder och med fler än 33 000 anställda. Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning.