• news.cision.com/
  • Acando/
  • Acando skapar förbättrad styrning och planering hos Halmstads Energi och Miljö

Acando skapar förbättrad styrning och planering hos Halmstads Energi och Miljö

Report this content

För tre år sedan implementerade Acando en ny plattform för analys och verksamhetsplanering hos Halmstads Energi och Miljö (HEM). Nu har HEM valt att förlänga avtalet för att få stöd med förvaltning och vidareutveckling av plattformen.

- Plattformen har gett oss en radikalt förbättrad kontroll på vår ekonomi och affärsplanering. Det har gjort organisationen medveten om vad som driver vårt ekonomiska resultat – tillgänglighet till strukturerad information är en viktig förutsättning för att göra oss mer anpassningsbara i en snabbt föränderlig omvärld, säger Torbjörn Sannerstedt, CFO på Halmstads Energi och Miljö.

Energibranschen förändras i snabb takt med ökande krav från både kunder och myndigheter, vilket sätter press på att bolagen kan dra nytta av sin data - förstå sina kunder, vad som driver kostnader och intäkter och inte minst att snabbt agera på insikter. Efterfrågan på en plattform som är flexibel, anpassningsbar och tillgänglig samt erbjuder effektiv dataanalys är därmed ökande bland energibolagen.

- Vår egenutvecklade plattform kombinerar de bästa lösningarna för affärsanalys, budgetering och affärsplanering, som finns på marknaden. Jämfört med andra alternativ ger plattformen en betydligt större möjlighet att anpassa lösningen själv och göra egna analyser, säger Magnus Björk, chef för Data Advantage på Acando.

För mer information vänligen kontakta:
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
Magnus Björk, Head of Data Advantage, +46 (0)76 820 1348, magnus.bjork@acando.com

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2 100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,8 miljarder kronor 2018 och är noterat på Nasdaq Stockholm.