Acando tecknar SAP-avtal med Plastal Industri

​Plastal Industri har valt Acando som partner för implementation av en ny global SAP-lösning inom finans och logistik. I uppdraget ingår även flytt av Plastals SAP-miljö från Italien till Sverige, samt en teknisk SAP-uppgradering.

Acando har tidigare även tecknat avtal med Plastal omfattande förvaltning av deras applikationsportfölj, samt inköp av nya SAP-licenser för verksamheten i Sverige och Belgien.

Plastal Industri är en ledande internationell koncern inom utveckling, design och produktion av plastkomponenter för fordonsindustrin. Utvecklingen sker i nära samverkan med företagets kunder.   

”Acando erbjuder oss en god kombination av djupt verksamhetskunnande och SAP-kompetens. Att de dessutom kan förvalta våra applikationer gör dem till en mycket stark aktör på SAP-marknaden”, säger Peter Karsberg, CFO, Plastal Industri.    

”Vi har haft förmånen att samverka med Plastal i strategiska frågor under en längre tid och är mycket stolta över att Plastal nu väljer att fördjupa samarbetet med oss”, säger Jan Koch, kund- och leveransansvarig, Acando.

För mer information vänligen kontakta:
Jan Koch, kund- och leveransansvarig, Acando, +46 730 211 301.
Eva Haaker, marknads- och informationschef, Acando, +46 8 699 7137.

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis cirka 1,6 miljarder kronor och har cirka 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se 

Om oss

Acando is now a part of CGI

Prenumerera

Dokument & länkar