• news.cision.com/
  • Acando/
  • Acando Tyskland förbättrar donationsprocessen hos välgörenhetsorganisation

Acando Tyskland förbättrar donationsprocessen hos välgörenhetsorganisation

Report this content

Acando har tagit fram en lösning, baserad på Dynamics CRM, som förenklar donations- och insamlingsprocessen hos en välgörenhetsorganisation.

Välgörenhetsorganisationen stödjer biståndsprojekt för flyktingar och var i behov av att optimera och effektivisera sina donationsprocesser för att nå sina strategiska mål. Acando tog fram en lösning för insamlings- och donationshantering, byggd i Dynamics CRM. Acando ska även bidra med stöd och underhåll av systemet.

- Med hjälp av lösningen kan välgörenhetsorganisationen hålla koll på vilka som gör donationer och vilka sponsorer som passar för olika biståndsprojekt. Med hjälp av data och insikter om donationerna kan organisationen bygga långsiktiga relationer med sina donatorer, säger Matthias Hoenig, Team Manager inom Microsoft Consulting. 

För mer information vänligen kontakta:
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
Anja Altenburg, Marketing Manager, Acando GmbH, +49 (0)40 822259-205, anja.altenburg@acando.de

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1900 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.